RODO

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest WYTWÓRNIA NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH SAHARA SŁAWOMIR FOLGA, MAREK KSIĘŻOPOLSKI SP. J., 32-640 ZATOR,
UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 35, TEL. (0 33) 8791758,
adres email: biuro@sahara-napoje.com.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
a) prawa dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawa do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawa do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawa do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA Sp. J. przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Adres

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA
Sławomir Folga, Marek Księżopolski
Spółka Jawna

ul. Władysława Grabskiego 35, 32-640 Zator
NIP: 551-000-86-12, REGON: 070016630

telefon: +48 33 8791 758

mobile: +48 535 636 134
mobile: +48 535 636 133

e-mail: marketing@sahara-napoje.com

Skontaktuj się z nami

    (C) Copyright by Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA. 

    Wszelkie prawa do materiałów i treści użytych na niniejszej stronie są zastrzeżone przez jej właściciela.

    Projekt i wykonanie OWLSTUDIO.pl | Built using WordPress and OnePage Express Theme.